Obr. 2a Vznik plesní ako dôsledok zníženia vnútornej povrchovej teploty kútov stavebnej konštrukcie [8] Zdroj: doc. Ing. Zuzana Straková, Phd., Ing. Pavol Štefanič