Obr. 6 Priebeh zmeny tepelných strát a výkonu vykurovacieho telesa v obnovenom bytovom dome. Zdroj: Ing. Mária Kurčová, PhD.