Graf 1 - Spotreba teplej vody podľa bytových vodomerov a merná spotreba tepla na ohrev vody za roky 2009 až 2012 – bytový dom na Tatranskej 8 v Banskej Bystrici