Tab. 3 Namerané technické údaje a vypočítané merné spotreby tepla na prípravu teplej vody za roky 2011 až 2017 v bytovom dome na Triede SNP 11