Tab. 2 Priemerná hodnota pomeru nameranej a výpočtovej šmykovej odolnosti 
pre jednotlivé predikcie šmykovej odolnosti.
Tab. 2 Priemerná hodnota pomeru nameranej a výpočtovej šmykovej odolnosti pre jednotlivé predikcie šmykovej odolnosti. Zdroj: Archív autorov