Pohľad na inštaláciu dynamickej bariéry RMC 200/A pred osadením záchytných panelov