Inštalácia ochranných sietí SteelGrid® HR pomocou vrtuľníka