Pohľad na most SO 222-00 počas výstavby preložky cesty III/2640 do Podrečian Zdroj: Metrostav DS, a. s