SO 219-01Most na R2 nad železničnou traťou a Krivánskym potokom v km 16,399 – 16,960 (most na R2) Zdroj: Metrostav DS, a. s