SO 213-01 Most na R2 nad I/16 a železničnou traťou v km 9,441 – 9,957 (most na R2) Zdroj: Metrostav DS, a. s