Obr. 7 Vzorový priečny rez – celogumová priechodová konštrukcia Zdroj: STRABAG