5 / 9
Priebeh teplôt v streche pri použití rozličných izolácií