Zabrániť kondenzácii v strešnej konštrukcii možno odborným návrhom skladby strechy vrátane realizácie správneho odvetrania. Dodržať treba stanovený počet odvetrávacích prvkov uvedených v technickom liste.
Zabrániť kondenzácii v strešnej konštrukcii možno odborným návrhom skladby strechy vrátane realizácie správneho odvetrania. Dodržať treba stanovený počet odvetrávacích prvkov uvedených v technickom liste. Zdroj: Wienerberger