Premostenie existujúceho železničného koridoru do ČR a Poľska
Premostenie existujúceho železničného koridoru do ČR a Poľska