TIOP Bratislava – potvrdený štúdiou realizovateľnosti