2 / 8
Vertikálne či horizontálne drážky so StoDeco prvkov sú obľúbeným výrazovým prostriedkom súčasnej architektúry