Späť na článok Oprava výtlkov
6 / 11
Obr. 6 Spojovací náter aplikovaný na výtlk