Späť na článok Oprava výtlkov
4 / 11
Obr. 4 Skladovanie – voľne ložený asfalt