Ing. Miroslav Kukla
konateľ spoločnosti B.E.Service
V oblasti obvodových plášťov a výplní
stavebných otvorov pôsobí od roku 1996.
V súčasnosti je konateľom a CEO spoločnosti
B.E.Service SK, s.r.o., ktorá sa venuje servisu,
údržbe a oprave obvodových plášťov. Je členom
predstavenstva Slovenskej asociácie facility
managementu (SAFM).
Ing. Miroslav Kukla konateľ spoločnosti B.E.Service V oblasti obvodových plášťov a výplní stavebných otvorov pôsobí od roku 1996. V súčasnosti je konateľom a CEO spoločnosti B.E.Service SK, s.r.o., ktorá sa venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov. Je členom predstavenstva Slovenskej asociácie facility managementu (SAFM). Zdroj: SAFM