Obr. 2 Vizualizácia šírenia akustickej energie softvérovým produktom IMMI a výpočtovou metodikou CNOSSOS-EU v okolí železničnej trate počas prejazdu nákladného vlaku pri rýchlosti vlaku 160 km/h Zdroj: autori