4 / 5
Fasádne dosky CETRIS® FINISH sú kotvené k pozinkovanej nosnej konštrukcii skrutkami