Obr. 7 Pokládka podkladových vrstiev vozovky Zdroj: autorky