Detail z konštrukčného znázornenia mostného záveru TENSA® MODULAR, zobrazujúci prekrytie chodníka pre chodcov/cyklistov a krycie plechy bariéry Zdroj: mageba Slovakia