Most Monoštor, zaťažovacia skúška Zdroj: DOPRAVOPROJEKT