Obr. 2 SO 08-33-17 – výstavba nového cestného podjazdu v nžkm 283,984 63
Obr. 2 SO 08-33-17 – výstavba nového cestného podjazdu v nžkm 283,984 63 Zdroj: VÁHOSTAV SK