Obr. 3 Vertikálna deformácia dz (mm) a vytvorenie horninovej klenby – simulácia porušeného jaskyňového systému – zvislé deformácie a formovanie skalného oblúka