Situácia v území východného portálu tunela Karpaty v Bratislave-Rači. Zdroj: Tarosi