Obr. 2 Priebeh spektrálnej hustoty intenzity ožiarenia pri použití vysokotlakovej sodíkovej výbojky so zlepšeným podaním farieb (zdroj: výstup z ručného spektrometra Gossen Mavospec Base Spectral Lichtmessgerät) Zdroj: prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.