Rekonštrukciou mosta sa zlepšil stavebno-technický stav mostného objektu a zvýšila sa jeho zaťažiteľnosť. Zdroj: TTSK, VALBEK SK