Vystuženie základovej pätky – zosilnenie spodnej stavby Zdroj: TTSK, VALBEK SK