Obr. 3 Vzorový rez pažiacou stenou s geologickým profilom Zdroj: Keller špeciálne zakladanie, spol. s r. o.