Tab. 3 Hraničné  hodnoty priemerného jasu svietidiel, ktorý sa môže odraziť od plochých obrazoviek
Tab. 3 Hraničné hodnoty priemerného jasu svietidiel, ktorý sa môže odraziť od plochých obrazoviek