Tab. 1 Požiadavky na osvetlenie miestností (priestorov), úlohy a/alebo činností
Tab. 1 Požiadavky na osvetlenie miestností (priestorov), úlohy a/alebo činností