rioritou pre ministerstvo je dobudovanie základnej diaľničnej siete.
rioritou pre ministerstvo je dobudovanie základnej diaľničnej siete. Zdroj: iStock