Obr. 4 GPR záznam a) štandardne spracovaný GPR záznam s vloženými archívnymi, ale aj súčasnými poznatkami b) spracovaný a interpretovaný GPR záznam s legendou pre profil vedený v úrovni terénu. Zdroj: INSET s. r. o