Obr. 1 Pomocný koľajový vozík (PKV), na ktorom je umiestnený GPR systém od firmy GSSi s anténami 200 MHz a 400 MHz a meracím počítačom, spriahnutý za MUV – meranie v osi koľaje. Zdroj: INSET s. r. o