Obr. 8 Potenciálne (kritické) porušenie horninového prostredia (Fs = 1,91)
Obr. 8 Potenciálne (kritické) porušenie horninového prostredia (Fs = 1,91) Zdroj: Valbek SK