Obr. 7 Ohybové momenty podzemnej steny 
(Mdim = 1 003 kNm/m)
Obr. 7 Ohybové momenty podzemnej steny (Mdim = 1 003 kNm/m) Zdroj: Valbek SK