Obr. 4 Priečny rez podjazdom pod železničným mostom na Ulici gen. M. R. Štefánika, Malacky
Obr. 4 Priečny rez podjazdom pod železničným mostom na Ulici gen. M. R. Štefánika, Malacky Zdroj: Valbek SK