Späť na článok Letisko v púšti 3 / 15

Hladká biela a sklenená fasáda obohacuje svojím technicistickým výrazom hornatú panorámu.