Pozdĺžny rez (v strede), priečny rez (hore), jedna z projektovaných fáz výstavby (dole). Zdroj: Doprastav, a. s., SHP SK, s. r. o.