Obr. 1 Vystužený oporný múr zo systému GEOMUR® – TW1 Zdroj: CHS-GEO Servis, a. s., Tensar International