Obr. 5 Inštalácia geomreže Tensar TriAx pod koľajové lôžko. Zdroj: CHS-GEO Servis, a. s., Tensar International