Obr. 4 Vystužený strmý svah TensarTech® GreenSlope pri Murrayfield Stadium. Zdroj: CHS-GEO Servis, a. s., Tensar International