Obr. 3 Zastávka električky Murrayfield Stadium zo systému TensarTech® TW3. Zdroj: CHS-GEO Servis, a. s., Tensar International