Obr. 2 Výstavba oporného múra a maľby miestnych umelcov na opornom múre. Zdroj: CHS-GEO Servis, a. s., Tensar International