Späť na článok Oprava omietok pamiatkových budov 4 / 5

Ilustrácia množstva zachovaných omietkových a náterových vrstiev na báze vápna, ktoré siahajú až do doby renesancie. Bezhlavé otlčenie takýchto vrstiev bez výskumu a súhlasu KPÚ je hrubým poškodením pamiatky a býva trestané pokutou.