Späť na článok Fasáda robí človeka 5 / 12

Použitím kombinácie materiálov a kompozičných princípov fasád sa dosiahla tvarová materiálová a farebná pestrosť