Jeden z plánovaných projektov počíta s vybudovaním zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave v Bratislave
Jeden z plánovaných projektov počíta s vybudovaním zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave v Bratislave