Krok 2: Pre zvislé konštrukcie jednoducho ťahaním prsta po displeji načrtnite steny. Rozmery sa ukazujú automaticky. Zdroj: Doka